เงินช่วยเหลือบุตร จ่ายส่วนปรับเพิ่ม 800 บาท ย้อนหลัง 3 เดือน วันนี้!

กระทรวงแรงงาน เริ่มชำระเงินเกื้อหนุนลูกให้ผู้เอาประกันตน ย้อนหลัง 3 เดือน วันนี้ (30 เม.ย.) วันแรก หลังปรับเพิ่มเป็น 800 บาท

วันที่ 30 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงงานเริ่มทยอยชำระเงินเกื้อหนุนลูกให้กับผู้เอาประกันตน ที่มีลูกอายุตั้งแต่ตอนแรกเกิด-6 ปี ทีละไม่เกิน 3 คน หลังปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยเป็นการชำระเงินในส่วนที่ปรับมากขึ้น ย้อนหลัง 3 เดือน ตั้งแต่มกราคม-เดือนมีนาคม 2564

ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ตอบแทนในกรณีเกื้อหนุนลูก (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นพอสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในกรณีเกื้อหนุนลูก เพื่อให้ผู้เอาประกันตนได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนในกรณีเกื้อหนุนลูกในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระของผู้เอาประกันตนแล้วก็ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมในปัจจุบัน ก็เลยจะต้องออกกฎกระทรวงนี้
แม้มีข้อสงสัยเสริมเติม ผู้เอาประกันตนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมถึงที่เหมาะ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกรุงเทพพื้นที่ทั้งยัง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

วิธีเช็กเงินเกื้อหนุนลูก

• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

• จากนั้นเข้าสู่ระบบ แม้ยังมิได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (สมัครเป็นสมาชิก)

• ผู้ที่เข้าผ่านแอปฯ กดเลือกรายการอาหาร “การเบิกสิทธิประโยชน์” ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บไซต์กดเลือกรายการอาหาร “การใช้สิทธิประโยชน์ตอบแทน”

• ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินเกื้อหนุนลูก เป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิ์ของผู้เอาประกันตน

mom1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *