รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความเห็นชอบห้องประชุม เลื่อนเปิดภาคเรียน เป็น 1 มิ.ย. 64

“ตรีนุช” เผยความเห็นห้องประชุมหลังร่วมหารือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 เดือนพฤษภาคม เป็น 1 ไม่.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยหลังการสัมมนากับหน่วยงานในสังกัดอีกทั้งคณะกรรมการการเล่าเรียนพื้นฐาน (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศาสตราจารย์) คณะกรรมการเกื้อหนุนการเล่าเรียนเอกชน (กช.) และที่ทำการเกื้อหนุนการศึกษานอกระบบและการเล่าเรียนตามสะดวก (กรมการศึกษานอกโรงเรียน) ว่า ห้องประชุมมีมติเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 ไม่.ย. 2564 เนื่องด้วยเหตุการณ์การระบาดของของโรควัววิด-19
พร้อมระบุกรรมวิธีการทำงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อโอกาสสำหรับในการทำความเข้าใจและสิทธิของเด็กนักเรียน ดังนี้

• ช่วงเวลาจากวันที่ 17-30 เดือนพฤษภาคม 2564 ให้โรงเรียน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และอื่นๆเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน
• สื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ดูแลสำหรับในการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน
• อาจารย์ บางทีอาจไปเยี่ยมเด็กนักเรียน นิสิตที่บ้าน
• จัดงานกิจกรรมเสริมให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งบางทีอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่สมควร โดยพินิจตามบริบทและประกาศของศูนย์บริหารเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
อย่างไรก็แล้วแต่ กระทรวงศึกษาจะประมวลผลเป็นระยะ สำหรับสถานศึกษาที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากวัววิด-19 ไม่มากมาย สามารถจัดแจงจัดแจงเรียนการสอนในแบบธรรมดาเป็นหลักอาทิเช่นเดิม ส่วนตารางปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้หมายถึงวันที่ 11 ต.ค. 2564.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *